ต้อนรับFree download window xp ,window 7 ,window 8 [Full 100%]
กันยายน 01, 2556

Free download Windows XP Professional SP3 32bit/64 Bit (Full Version)
Description : Microsoft Windows XP Professional SP3 32-bit


Microsoft® Windows® XP Professional is the next version of the Windows operating system, which is designed for businesses of all sizes, and for individuals who demand the most from their computing experience. Windows XP Professional goes beyond the benefits of Windows XP Home Edition with advanced capabilities designed specifically to optimize productivity using the latest advancements in the digital world. Built on the solid foundation of Windows 2000, Windows XP Professional provides improved reliability, security, performance and ease of use, setting the new standard in efficient and dependable computing.
Benefits
 • All the features of Windows XP Home Edition, including a new visual design and reliable foundation; complete digital media support; tools for instant messaging, voice and video conferencing, and application sharing; and the ability to recover from problems and get help and support when you need it.
 • Premier mobile support for the ability to work offline or access your computer remotely.
 • Greater security, including the ability to encrypt your files and folders.
 • Built-in support for high-performance systems.
 • Integration with Microsoft Windows Servers and management solutions.

System requirement :

To use Microsoft® Windows XP you need:
 • Computer/Processor: PC with 300 MHz or higher processor clock speed recommended; 233 MHz minimum required (single or dual processor system);* Intel Pentium/Celeron family, or AMD K6/Athlon/Duron family, or compatible processor recommended
 • Memory: 128 MB of RAM or higher recommended (64 MB minimum supported; may limit performance and some features)
 • Hard Disk: Minimum: 1.5 GB of available hard disk space
  Actual requirements will vary based on your system configuration and the applications and features you choose to install. Additional available hard-disk space may be required if you are installing over a network. For more information, please see www.microsoft.com/windowsxp.
 • Drive: CD-ROM or DVD drive
 • Display: Super VGA (800 x 600) or higher resolution video adapter and monitor
  For DVD video playback: DVD drive and DVD decoder card or DVD decoder software & 8 MB of video RAM
  For Windows Movie Maker: Video capture feature requires appropriate digital or analog video capture device & 400 MHz or higher processor for digital video camera capture
 • Peripherals: Keyboard and Microsoft Mouse or compatible pointing device
  Note: To ensure that your applications and hardware are Windows XP–ready, please check www.microsoft.com/windows/catalog/.
 • Miscellaneous: For Internet access: Some Internet functionality may require Internet access, a Microsoft .NET Passport account, and payment of a separate fee to a service provider; local and/or long-distance telephone toll charges may apply; 14.4 Kbps or higher-speed modem 
  For networking: Network adapter appropriate for the type of local-area, wide-area, wireless, or home network you wish to connect to, and access to an appropriate network infrastructure; access to third-party networks may require additional charges For instant messaging, voice and video conferencing, and application sharing, both parties need: Microsoft .NET Passport account and Internet access or Exchange 2000 Server instant messaging account and network access (some configurations may require download of additional components) For voice and video conferencing, both parties also need: 33.6 Kbps or higher-speed modem, or a network connection; Microphone and sound card with speakers or headset.


Description : Microsoft Windows XP Professional Upgrade (64-bit)

Windows XP Professional delivers the new standard in reliability and performance. This operating system is designed for businesses of all sizes and for users who demand the most from their computing experience.
Windows XP Professional x64 Edition is designed to provide faster performance, increased reliability, and flexibility to today’s most demanding users, enabling them to run memory- and calculation-intensive applications and processes more efficiently. This new technology arms technical workstation users and cutting-edge home PC enthusiasts with a secure platform that can run new 64-bit applications as well as most existing 32-bit applications for maximum flexibility on a single PC.
With Windows XP Professional, you get:
 • Greater security, including the ability to encrypt your files and folders, to protect your business data.
 • Premier mobile support for the ability to work offline or access your computer remotely.
 • Built-in support for high-performance multiprocessor systems.
 • Designed to work with Microsoft Windows Servers and management solutions.
 • Communicate efficiently with others around the world by working in any given language.

System requirement :Supported processors: AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium 4 with Intel EM64T support

Memory: 256 MB RAM

Hard disk: 1.5 GB available hard-disk space
Additional:
 • Super VGA (800x600) or higher resolution video card
 • CD-ROM or DVD drive
 • Keyboard and Microsoft Mouse or compatible pointing device
Important: Windows XP Professional x64 Edition cannot be successfully installed on 64-bit Intel Itanium-based systems.


32 bit

[ part1]  [part2]  [part3]  [part4]  [part5]  [part6]


64 bit

[part1]  [part2]  [part3]  [part4]  [part5] [part6]


Serial : Click
7 ความคิดเห็น:

 1. พาท 5 64บิท มีปัญหาคับ แตกไฟล์มาถึงพาท 5 แล้ว ERROR

  ตอบลบ
 2. ดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งครับ หรือไม่ก็ลองซ่อมไฟล์ก่อน

  ตอบลบ
 3. Part 5 Win XP 64 bit เป็น Part 5 Win XP 32 bit แก้ไขให้ด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ จะลองใช้ดู

  ตอบลบ
 5. Part 5 Win XP 64 bit ใช้ไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 6. Part 5 64 bit ผิดครับ มันเป็น 32 bit

  ตอบลบ
 7. Part 5 64 bit ผิดครับ มันเป็น 32 bit

  ตอบลบ